27.01  planleggingsdag. Elevfri – SFO stengt 

17.02 seksvekersplanlegging – SFO er ope 

 20.02 - 24.02  vinterferie – SFO er ope 

03.04 - 10.04 Påske - SFO er ope månag - onsdag 

01.05 - raud dag – SFO stengt 

28.04 - seksvekersplanlegging – SFO er ope 

17.05 - 19.05 Elevfri – SFO er ope 19.05 

26.05 - seksvekersplanlegging – SFO er ope 

29.05 - 2. pinsedag - stengt 

19.06 - siste skuledag før sommaren 

20.06 - avspasering sommarfesten – SFO er ope 

21.08 - første skuledag etter sommarferien