Bjørnehiet - SFO er lokalisert ved skulen.

Kulturskulen i Sogn har undervisning her.

Leikanger barneskule er praksisskule for Høgskulen på Vestlandet, HVL.
I periodar tek skulen i mot praksisstudentar frå lærarutdanninga og barnehagelærarutdanninga i Sogndal.
Studentane blir knytte opp mot faste klassar på barneskulen.

Skulen har  om lag 170 elevar  og 38 tilsette