Viktige datoar dette skuleåret: Det blir seksvekersplanlegging desse datoane. Elevane har fri, men SFO er ope og Siri kjem til å sende ut påmelding for desse dagane. Dei som har SFO-plass – har same tilbod som elles denne dagen. Dei som ikkje har SFO, får tilbod kl 08.50 - 13.30.

Dette gjeld desse dagane: 6.oktober, 24.november, 12.januar, 1.mars, 19.april og 31.mai

 Haustferien er i veke 41.

Fredag 3. november er det planleggingsdag. Skule og SFO er stengd. 

Måndag 4. desember er det julekonsert i Saften. 

Siste skuledag før jul er torsdag 21. desember.

Første skuledag etter jul er onsdag 3. januar.

Onsdag 12. Juni 2024 blir det sommarfest.