www.leikanger-barneskule.no

Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiar Ida Høyheim Vik er tilstades på Leikanger barneskule tysdagar, onsdagar og fredagar frå 08.30 til 14.00.

Tlf: 99286134

ida.hoyheim.vik@sogndal.kommune.no

Publisert | Oppdatert 28. januar 2022